• i13wfq

Biz hakda

Biz senagatda, şonuň üçin beýle bolmak hökman däl

2012-nji ýylda esaslandyrylan we Şençzheneniň Baoan etrabynyň Hongşeng ylym seýilgähinde ýerleşýän Şençzhenen IZNC Tehnologiýa Co.Zarýad beriji zawod esasan dürli elektrik üpjün ediji adapterleri we dürli ykjam telefon zarýad berijilerini, şol sanda noutbuk, planşet we dürli fleş zarýad beriş protokol güýçlendirijileri we PD protokol güýçlendirijileri öndürýär.Kompaniýanyň önümlerinde CCC şahadatnamasy, UL, CE, FCC, ETL we ş.m. ýaly dürli şahadatnamalar bar.

Zawod 3000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 4 sany öňdebaryjy elektron önüm ýygnamak liniýasy bar, 17 inerenerde 126 işgäri bar.Awtomatiki tolkun lehimleýji maşynlar, faceerüsti gurnama maşynlary, Awtomatiki goýmak maşynlary we köp funksiýaly synag maşynlary öndürmek üçin enjamlaşdyrylandyr.Her bir gaýtadan işlemek prosedurasynda QC barlagy bar.OEM we ODM, gözleg we gözleg toparymyzyň güýçli tehniki goldawy sebäpli ähli müşderilere hödürlenip bilner.

Bütewilik, hil, hyzmat etmek.Diňe göwnejaý girdeji gazanyň, müşderilere baha kesmäge kömek ediň hemişe kompaniýamyzyň iş pelsepesi.

 

Habarlar

Recentlyakynda kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen täze önümlere we degişli habarlara düşüniň

 • Iphone 15 ýa-da iphone 15 pro üçin çalt zarýad beriş çözgüdi

  Tanyşdyryň: “Apple” -iň iň soňky modelleri “iPhone 15” we “iPhone 15 Pro”, zarýad beriş landşaftyny düýpgöter üýtgedip, “ningyldyrym” portlary bilen hoşlaşyň.USB-C ornaşdyrylmagy bilen, ulanyjylar indi öz enjamlary üçin çalt zarýad bermek mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilerler ...

 • Akylly ses bazaryndaky tendensiýa: AIGC + TWS nauşnikler Täze tendensiýa öwrülýär

  Elektron höwesjeň web sahypasynyň habaryna görä, 2023-nji ýylda 618 elektron söwda festiwaly tamamlandy we marka işgärleri birek-birege “söweş hasabatlaryny” ýaýratdylar.Şeýle-de bolsa, bu elektron söwda çäresinde elektron sarp ediş harytlary bazaryndaky görkezijileri birneme pes.Elbetde, ...

 • Sanly kodlaýyş nauşniklerini nädip saýlamaly

  Häzirki wagtda köp adamyň sanly kodlaýyş nauşniklerine düşünişi aýratyn bir düşnükli däl.Bu gün sanly kodlaýjy nauşnikleri hödürlärin.Adyndan görnüşi ýaly, sanly nauşnikler göni baglanyşyk üçin sanly interfeýsleri ulanýan nauşnik önümleri.Iň ýaýran portaba meňzeş ...

Has köp önüm

Iň täze jübi telefonyna zarýad berýän port önümleri barada öwreniň

Hyzmatdaşlar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10